کانکس اورژانس

شرکت آی کانکس ارائه کننده انواع کانکس های اورژانش ، هلال احمر و امداد نجات می باشد. این دسته کانکس ها در انواع و اندازه های مختلف برای یاری رسانی به هموطنان عزیز ساخته می شوند.

اسکان دادن سریع بیماران و مصدومان یکی از فعالیت های مهمی است که در حوادث جاده ای باید به سرعت انجام شود و یک مرکز درمانی باید خود را برای چنین وقایعی آماده سازد و برای آن برنامه ریزی کرده باشد و تجهیزات مورد نیا خود را فراهم گرداند تا بتواند در صورت بروز حادثه اوضاع را به کنترل خود در آورد و خدمت رسانی را به نحو احستن به انجام برساند.

کانکس های اورژانس را اغلب در واحد های دریافت خون و اهدای خون در سطح شهر دیده اید. تعداد زیادی از کانکس های اورژانس را نیز در جاده های شهری جهت رسیدگی به بیماران احتمالی در مسافرات های جاده ای حتما مشاهده نموده اید. در واقع این کانکس ها را در مسیر های طولانی و جاده ای بیابانی قرار میدهد و که همه ی آن ها دارای تمامی تجهیزات اولیه و هلال احمر می باشند و به مصدومان جاده ای رسیدگی می کنند.  

برای کانکس های اورژانس موارد و امکانات یک بیمارستان کوچک مهم می باشد، همچنین باید در مقاومت آنها تمام جوانب امر دیده شده باشد زیرا این کانکس ها به نوعی با جان انسان ها و سلامت آنها ربط دارند.

کانکس های اورژانس را در صورت گسترش می توان به یک بیمارستان صحرایی تبدیل نمود و با ترکیب چند کانکس یک بیمارستان مجهز و سریع ایجاد نمود.

این کانکس ها دارای بخش هایی مانند اتاق استراحت، انبار دارو و تجهیزات، اتاق بستری، سرویس بهداشتی، اتاق تزریقات، اتاق پرسنل، نمازخانه، اتاق اداری و ...