کانکس جوشی

شرکت آی کانکس ارائه کننده انواع کانکس های جوشی می باشد. بدنه این کانکس ها قابل جداشدن نیست زیرا برای اتصال اجزاء آن از جوش استفاده شده است. این کانکس ها قابلیت اتصال به زمین را دارند و بیشتر برای مصارفی که نیاز به جا به جایی ندارد استفاده می شود.

کانکس های جوشی انواعی از کانکس ها می باشند که در اتصالات بدنه آنها از جوش و پیچ و مهره استفاده شده است. همچنین این کانکس ها قابلیت ثابت شدن بر روی زمین را دارند و در طراحی کانکس جوشی قسمتی در انتها آن تعبیعه شده است که می توان آنها را به زمین به وصیله جوش و یا پیچ و مهره متصل نمود.

کانکس جوشی مناسب برای قرار گیری در محل های ثابت می باشد و بهتر است اگر قصد استفاده از کانکس در محل ثابت و بدون حرکت را داریم از کانکس های ثابت و جوشی استفاده نماییم.

این نوع کانکس ها را در صورت نیاز به تغییرات در بدنه به راحتی می توان از نقاط اتصال جدا نمود و دوباره بازسازی کرد.