کانکس پلیس

شرکت آی کانکس ارائه کننده انواع کانکس های پلیس راهنمایی رانندگی و نیرو انتظامی در اندازه های مختلف می باشد. این کانکس ها دارای قابلیت نصب انواع تجهیزات نظامی مانند: دوربین مدار بسته ، رادار، بیسیم و آنتن آن و... را دارد.

کانکس های پلیس را حتما در شهر دیده ایم و با آن ها مواجه داشتیم. مزیت مهمی که در کانکس های پلیس به آن توجه می شود، مقاومت آنها مثل نسوز بود و مقاوم در برابر ضربات می باشد.

همچنین در بعضی از کانکس های پلیس آگاهی که در مراکز و خیابان های مهم شهر قرار گرفته اند، موارد اسکان و راحتی برای افراد نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است، مثل جای استراحت و سرویس بهداشتی.

همچنین در بسیاری از کانکس های اداری پلیس، نمای کامپوزیت به کار رفته که جلوه زیبای برای مراجعه کنندگان ایجاد نماید.

اما به طور کلی با توجه به کاربری کانکس های پلیس ، مهمترین عاملیت ساخت این کانکس ها باید توجه به بحث مقاومت آنها باشد زیرا ممکن است همین کانکس ها آخرین سنگر اعضای نیروی انتظامی در موارد هجوم ها و شرارت های خیابانی باشد.