کانکس کارگاهی

شرکت آی کانکس ارائه کننده انواع کانکس های کارگاهی در اندازه های مختلف و برای نیازهای مختلف می باشد. این کانکس ها در محل حکم یک کارگاه متحرک را درند. متحرک بودن این کانکس ها موجب می شود که کارفرما بعد از اتمام پروژه به راحتی کارگاه خود را به محل جدید منتقل کند.

نوعی کانکس جهت استقرار موقت کارگران و افرادی که سر پروژه فعالیت دارند مانند مهندسین و تکنسین ها. حکم یک کارگاه متحرک است  که بعد از اتمام یک پروژه به راحتی به مکان پروژه بعدی منتقل می شود.

این کانکس ها علاوه بر نظامبندی ظاهری شکیل به پروژه می دهد.

کانکس کارگاهی دارای سرویش بهداشتی، آشپزخانه و اتاق استراحت و مدیریت می باشد که این امکانات اقامت را در این کانکس ها را آسان می سازد.

 می توان برای فضای بیشتر آن را به صورت دو طبقه، چند طبقه و یا دو قلو، چند قلو و .... ساخت.

شرکت آی کانکس کانکس های کارگاهی خود را بسته به سفارش شما با تعداد اتاق های مختلف و همچنین طبقات مختلف تهیه و به شما مشتریان عزیز ارائه می کند. کانکس های کارگاهی ساخته شده نوسط شرکت آی کانکس در مقابل زلزله مقاوم هستند و همچنین حمل و نصب آنها بسیار آسان است.

شما کانکس کارگاهی خود را با متریال های مختلف می توانید سفارش دهید زیرا متریال و مقاومت در این کانکس ها مهمترین عامل است. کانکس های کارگاهی کاملآ عایق بوده و در مقابل آب و هوای مختلف مقاوم می باشند.